Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 1 בנובמבר

1 בנובמבר

1955

  • מטוס נוראטלס ראשון מגיע לח"א

1956

  • אליעזר (צ'יטה) כהן? נפגע מאש נ"מ ונוחת נחיתת אונס

1969

  • קבלת ההחלטה להעביר את הנ"מ אל חיל האוויר מחיל התותחנים
  • טייסת 69? נפתחת כטייסת הפאנטומים השנייה. בנוסף לקשיים האובייקטיביים שבקליטת מטוס חדש, נתקלו חמשת אנשי צוות האוויר ו-100 אנשי צוות הקרקע בבעיות רבות נוספות, שנבעו מהעובדה שתהליך הקליטה התבצע תוך כדי מלחמת ההתשה?.

2007