Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 1 ביולי

1 ביולי

1950

1964

  • הקמת הטייסת 120?

1980

  • מסוק צירעה מס' 002? נפגע קשות בתאונה

1991

  • תאונת מסוק אנפה מס' 050? - בתאונה נפצעו חמישה מאנשי צוות המסוק ולוחם יחידת החילוץ בהיטס 669? רב-סמל? (מיל') גיל רוזנטל? נהרג.

1996

2011