Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 1 באפריל

1 באפריל

1948

  • טיסת מבצע 'חסידה' נוחתת במנחת בית דראס?. קוד הטיסה היה 'בלק-1' ולימים נודע מבצע ההטסה שבא בעקבות טיסה זו כמבצע 'בלק'?

1957

  • נסגרת טייסת 69?. שני מטוסי ה-B-17 נמכרו לגורמים שונים בחו"ל והמטוס השלישי הועבר לתעשייה אווירית לישראל?

1968

  • טיסה סדירה ראשונה של חברת אל על? אל ז'נבה בשוויץ

1971

1979

  • טיסה סדירה ראשונה של חברת אל על? אל שיקאגו ואל מיאמי

1987

  • במהלך תרגול קרבות אוויר בין מטוסי מבנה של מטוסי 'בז', טייסו של מטוס בז מס' 223? פותח מעצור אוויר?. המטוס נכנס לסחרור שטוח ומאבד גובה במהירות. הצוות ביצע נטישה, והנווט עופר פז? נוטש בהצלחה. הטייס, רב-סרן? יפתח מור?, סגן מפקד הטייסת, לא הצליח לנטוש אוטומטית כתוצאה מתקלה במושב המפלט, ונהרג בהתרסקות מטוסו באזור מדבר יהודה.

1988

  • שני מטוסי בז מטייסת 'חוד החנית'? ממריאים לליווי גיחת צילום. המוביל היה מפקד הטייסת, סגן-אלוף? עמוס ידלין?, ומס' 2 היה סגנו רב-סרן? שי גלעד? בבז מס' 519 - 'איתן'?. לאחר סיום הליווי, החליטו הטייסים לבצע אימון קרב אוויר על מנת לשרוף דלק. במהלך האימון, "נעל" ידלין על סגנו, אולם שכח שמפסקי החימוש מצויים במצב ARM, היינו "חי", ושיגר טיל חום מכנף ימין. ידלין צעק לסגנו "2 תשבור!" אולם זה היה מאוחר מידי. הטיל פגע באזור המנוע, הצית בו אש וריסס את אזור הזנב. גלעד כיבה את המנוע הבוער וחזר לנחיתה על מנוע אחד בבסיס רמת דוד?. המטוס שוקם וחזר לטוס בטייסת.

2011

  • רשות תהעופה האזרחית? רת"א, שוללת את רשיון ההפעלה של חברת סאן ד'אור?. פעילות החברה ממשיכה תחת קודי הפעלה של חברת ארקיע וחברת ישראייר במטוסים חכורים מחברת אל על?.