Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 'מגן רקיע'

'מגן רקיע'

המערכת, מתוצרת חברת אלביט מערכות, בשמה המסחרי - C-MUSIC - תספק הגנה מפני איומי טילי כתף, נבחרה על ידי משרד התחבורה הישראלי להגן על כל מטוסי חברות התעופה הישראליות במסגרת תכנית 'מגן רקיע'.

דגם המערכת כפי שיוצג בתערוכת סלון האווירי בפריס (צילום: אסף שילה/ישראל סאן)

מערכת C-MUSIC™ מבוססת על מערכת MUSIC™ – מערכת הגנה מפני טילים למטוסים ולמסוקים צבאיים, המגלה באמצעות טכנולוגיה מבוססת אינפרא-אדום את הטיל הנורה לעבר המטוס ומסיטה אותו ממסלולו תוך שימוש בטכנולוגיית DIRCM - Directional Infra-Red Counter Measure מבוססת לייזר שפותחה בחברת אלאופ, בשילוב מערכת ההתראה המתקדמת מבית חברת אלישרא?.

המערכת בנוייה בתוך חיפוי אווירודינמי, המותאם לגוף המטוס. המערכת פועלת באופן עצמאי לחלוטין ומבלי התערבות הטייס. תכנון המערכת מתחשב באילוצי תחזוקה ותקינה של מטוסים אזרחיים ומבוסס על תכנון מודולארי.

המערכת מוצגת לראשונה בסלון האווירי בפריס, כדגם בקנה מידה מלא.

אמינות המערכת, מהירות תגובתה ויכולתה להתמודד עם איומים רבים, ממצבת אותה כאחת מהמערכות המתקדמות מסוגה בעולם.

סרטון תדמית של המערכת חברת אלביט מערכות