Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 07

שחק מס' 07

פרטי מטוס

תולדות המטוס

 • המטוס נקלט בטייסת 101? בשנת 1962.
 • המטוס הועבר לטייסת הסילון הראשונה? כשטייסת 101? החלה לקלוט מטוסי הכפיר
 • באוקטובר 1979 הועבר המטוס אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם שבסיני.
 • כשהוחזר בסיס איתם למצרים בעקבות הסכם השלום, הועבר המטוס עם שאר מטוסי הטייסת אל בסיס חצור?
 • בשנת 1981 הועבר המטוס אל טייסת 254
 • בשנת 1982 נמכר המטוס לחיל האוויר של ארגנטינה בעיסקה שכונתה מבצע 'עששית'?
 • המטוס הועבר אל ארגנטינה באוניה
 • בשנת 1983 נכנס המטוס לשירות בטייסת 55 של להק הקרב ה-4
 • בתחילת שנות ה-90 יצא המטוס משירות

הפלות

 • ב-7 ביולי? 1969 רדף אבינעם קלדס? אחר מיג 21 מצרי. המיג התרסק ללא שירו עליו. ההפלה נזקפה לזכות הטייסת ולא סומנה על המטוס
 • ב-24 ביולי 1969 הפיל מיכאל צוק? סוחוי 7 מצרי בתותחים מעל לאגם המר הגדול
 • ב-7 באוקטובר 1973 הפיל צבי ורד? מיג 21 סורי בתותחים.
 • ב-10 באוקטובר? 1973 הפיל יהודה קורן? מיג 17 סורי בטיל שפריר?

תגובות

בעקבות פירסום מאמר זה, כתב לנו יהודה אורן, מראשוני מכונאי השחק בטייסת הקרב הראשונה:

מדובר במטוס שכל שנותיו הראשונות העסיק את טייסת 101? כמטוס בעייתי במערכת המעצורים שלו. אין אביזר אחד במערכת שלא הוחלף במהלך שנותיו הראשונות 1962-1965. הוא חזר מדי פעם על אירועי הסעה, גמירת מסלול וכיוצא באלו. האביזרים שעליהם אני מתייחס כוללים כאלו שלא נוגעים בהם ברמת ליין אלא רק בדרג ב'.

אירוע הבטיחות האחרון של המטוס שאני זוכר היה הדרמטי ביותר. סרן אילן אוורבוך? יצא לטיסות לילה מאחד הדת"קים. בזמן ההמתנה להתנעה, היו טייסים מרימים חלקית את חופת התא כי עד שהמנוע לא הניע לא היה מזוג בתא.

כאשר ניתן האישור להניע הוא הוריד את החופה, עבר להתנעה והסעה ללא נעילת החופה על-ידי הידית. לאחר ההתיישרות על המסלול, התחיל את ריצת ההמראה עם חופה לא נעולה והיא עפה לו מהמטוס על ידי היניקה של המהירות.

החופה קרעה את המוט לניתוק מהיר בהפלטה, והגולות של המנגנון התפזרו בתא. המטוס עצר בסוף המסלול והוחזר לדת"ק, ושם, במשך כמה ימים טובים עבר המטוס סוג של שיחזור החופה ומרכיביה כאשר עיקר הבעיה למצוא את הגולות החסרות שהתפזרו בתא הטייס. משימה לא קלה.

אגב: עד לאירוע זה לא היה חיבור חשמלי של מערכת נעילת החופה ללוח האזהרות. אחרי אירוע זה בוצע הט"מ מיוחד שחיבר את נעילת החופה והידית ללוח האזהרות. בטייסות אחרות קראו ללוח הזה לוח שוקולדה בגלל הצורה שלו.