Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 03

שחק מס' 03

פרטי מטוס

תולדות המטוס

 • בשנת 1962 נקלט המטוס בטייסת 101?
 • בשנת 1964 הועבר אל טייסת 119?
 • בשנת 1970, כאשר טייסת 119? החלה בהיערכות לקליטת מטוסי קורנס - הועבר המטוס אל טייסת הסילון הראשונה?
 • באוקטובר 1979 הועבר אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם
 • כשהוחזר בסיס איתם למצרים במסגרת הסכם השלום, הועבר המטוס יחד עם שאר מטוסי הטייסת אל בסיס חצור?
 • בשנת 1981 הועבר אל טייסת 254
 • נמכר לחיל האוויר של ארגנטינה בעיסקה שנקראה "עששית"
 • הופעל בטייסת הקרב העשירית בבסיס ריו גאלגו
 • בתחילת שנות ה-90 יצא משירות

הפלות

למטוס 7 הפלות

 • ב-5 ביוני? 1967 איתן כרמי? מפיל שני מטוסי מיג 21 מצרי בירי תותחים?
 • ב-6 ביוני 1967 עודד שגיא? מפיל סוחוי 7 מצרי בתותחים? מעל ג'בל יעלק
 • ב-6 ביוני 1967 אורי יערי? מפיל מיג 21 מצרי בתותחים? מעל ימת בראדאוויל
 • ב-21 במאי 1969 רן (פקר) רונן מפיל מיג 21 מצרי בתותחים?