Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 73

שחק מס' 73

פרטי מטוס

 • יצרן: Dassault Aviation, צרפת
 • דגם: Mirage IIICJ
 • מס' יצרן: CJ-65
 • מספר מושבים: 1
 • מספר מנועים: 1 מדגם (())

תולדות המטוס

 • המטוס יוצר באפריל 1962
 • שובץ לפעילות בטייסת 101?
 • הועבר לטייסת הסילון הראשונה? כאשר טייסת 101? החלה בהסבה למטוסי כפיר
 • באוקטובר 1979 הועבר לטייסת 'הנגב'? בבסיס איתם
 • בשנת 1982 הועבר לטייסת 254
 • נמכר לארגנטינה בעיסקה שכונתה "עששית" עם 1949:50 שעות טיסה, ולצורך העברתו לארגנטינה - קיבל את מספר הזנב FAP-4810. בארגנטינה, נכנס לשרות ב-1 בפברואר 1983, בטייסת 55 של הבריגדה האווירית ה-4 עם מספר הזנב C-717
 • ב-2 בפברואר 1990, הועבר לשירות המרכז לניסויי והערכת חימוש של ח"א הארגנטינאי (CEASO) בריו קוארטו\קורדובה.

הפלות

 • ב-6 ביוני 1967 הפיל יצחק ברזילי? מטוס סוחוי 7 מצרי בירי תותחים מעל אל-עריש