Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 50

שחק מס' 50

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס נקלט בטייסת הסילון הראשונה?
  • בשנת 1979 הועבר אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם. עבר עימה אל בסיס חצור? ושם הוצב בטייסת 254.
  • בשנת 1982 נמכר לחיל האוויר הארגנטינאי בעיסקה שכונתה 'עששית'. הועבר לארגנטינה באוניה ונכנס לשירות בשנת 1985.
  • יצא משירות בתחילת שנות ה-90.

הפלות

למטוס 6 הפלות.

  • ב-11 בספטמבר 1969 הפיל יהודה קורן? מטוס מיג 21 מצרי בטיל 'שפריר'?, בקרב אוויר המוני שנערך באיזור תעלת סואץ שבו הפילו טייסי השחק 11 מטוסי אוייב.

::::

תרגיל סבב חימוש בטייסת הסילון הראשונה. הבאוזר מאחור (באדיבות רענן וייס)

::::

בהמראה, לאחר מלחמת יום הכיפורים (באדיבות רענן וייס)

::::

בתעשיה האוירית לקראת מכירתו לארגנטינה (באדיבות רענן וייס)