Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שדה התעופה רמון

שדה התעופה רמון

שדה התעופה הבינלאומי שיקום ברמת תמנע, שליד אילת, יקרא על-שמם של אילן רמון? ובנו אסף רמון?.

שדה התעופה רמון (יש להבחין בין שדה זה לבסיס רמון של חיל האוויר) יוקם ברמת תמנע הנמצאת כ-18 קילומטרים צפונית לאילת.

השדה עתיד לשמש כשדה תעופה בינלאומי נוסף, שהתנועה אליו וממנו תהיה בעיקר אל אירופה ולטיסות פנים-ארציות, כשדה שיחליף בשימושים אלה את שדה התעופה אילת? ושדה התעופה שבבסיס עובדה?.

עלות בניית שדה נאמדת ב 1.7 מיליארד שקלים, אך עשוייה להאמיר נוכח סקר קרקע חדש שביצע מנהל מקרקעי ישראל וקבע כי שווי הקרקע עליו ייבנה השדה עשוי להגיע לכשליש מעלות הפרוייקט כולו.

בשדה יסלל מסלול באורך 3,600 מטרים שיאפשר למטוסי סילון גדולים להמריא ממנו לכל יעד באירופה וכן מגדל פיקוח, אזורי תפעול ומערכת תחבורתית הכוללת מערך כבישים ומגרשי חנייה לרווחת הנוסעים. רחבות החנייה של השדה יוכשרו לקליטת שמונה מטוסים רחבי-גוף ומטוסים בינוניים, ותשע רחבות חנייה למטוסי טורבו-פרופ (דוגמת המטוסים המופעלים בטיסות הפנים על ידי חברת ישראייר וחברת ארקיע. כמו כן יכלול הפרויקט טרמינל נוסעים מרווח וחנויות Duty Free בדומה לחנויות הקיימות בשדה התעופה לוד?.

במסגרת התוכנית להקמת שדה התעופה בתמנע יורחב כביש הערבה (כביש 90) בקטע שבין תמנע לאילת לרוחב ארבעה נתיבים - שניים בכל כיוון. עם השלמת הכביש תארך הנסיעה משדה התעופה אל אילת ל-10 דקות בלבד. על-פי תוכניתו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים ח"כ ישראל כץ, יחובר שדה התעופה בתמנע לאילת גם באמצעות שלוחה של הרכבת שתתחבר בעתיד אל מסילת הרכבת המתוכננת להגיע אל אילת.

על-פי התוכנית - תושלם הקמת השדה כ-4 שנים לאחר תחילת העבודה באתר, וזאת כאשר העבודה תנוהל בשיטת השלבים - כלומר תחילת הביצוע של כל שלב תתחיל מיד עם השלבת שלב התכנון שלו, וזאת במקביל לביצוע שלב התכנון הבא. כך למשל יוחל בעבודות התשתית והכנת הקרקע מיד בתום שלב הסקר הגיאולוגי וסקר השטפונות - במקביל לביצוע שלב התכנון הבא של השדה.