Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » רמי איילי

רמי איילי

בן אלכסנדר ומאשה. נולד ביום ד' במרחשון תרצ"ח (9.10.1937) בבית-השיטה.

בעודנו ילד עזר במשק-הוריו ועבד בו מתוך אהבה ואת חייו בעתיד (אחרי סיימו לימודיו בבית-הספר התיכון וגמרו את שירות-החובה בצה"ל) ראה בתחום זה. אך עוד לפני שהגיע לגיל-הגיוס לא מצא שלוה בנפשו, כי שאיפתו היתה לתת את שירותו כטייס בחיל-האויר. רצון זה נתעורר בלבו בנעוריו, אחרי שנזדעזע עד עמקי-נפשו למראה נפילתם של שני מטוסים בקרבת-ביתו; אז התחיל לראות את הטיב כתפקיד חשוב בצבא והיה אומר: "אם אני לא אהיה מוכן לעשות זאת, מי יעשה?" אך היותו טייס יחייב אתו ליותר מן התקופה הרגילה של שירות-החובה - וכיצד יוכל להיעדר מן הבית ולעזוב את המשק לתקופה כה ארוכה?! ולכן ויתר על שנת-לימודיו האחרונה בבית-הספר.

אחרי גיוסו לצבא עבר קורס-טיס ונחשב כחניך מצטיין בו.

ביום ח' באדר תשי"ח (28.2.1958)טס במיסטר מס' 08 והתנגש בעת תרגול אמנעה במיסטר מס' 15 שאותו הטיס סגן? יוסף צוק?. מטוסו התרסק מזרחית לרביבים והוא נהרג.

רמי איילי הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בבית-שערים, מקום מגורי-הוריו.

גלעד במקום-נפלו הוקם לזכרו בנגב ליד קיבוץ משאבי-שדה.