Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ערבה מס' 217 - 4X-JUI

ערבה מס' 217 - 4X-JUI

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס נמכר לחיל האוויר הישראלי ושובץ בטייסת 122? כשהוא נושא את מספר הזנב 217 ואת אות הקריאה 4X-JUI
  • המטוס הועבר אל ארה"ב על מנת שיותקנו בו מערכות אלקטרוניות למשימות מיוחדות
  • לאחר הוצאתו משרות הועבר לאחסנה בשדה התעופה לוד?
  • נמכר לחיל האוויר של אל-סלוודור
  • שופץ בתעשייה אווירית לישראל? והועבר בטיסה כשהוא נושא רישום העברה YS-09N
  • ב-21 בדצמבר 2008 הגיע המטוס אל שדה התעופה אילופנגו