Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ערבה מס' 211 - 4X-JUF

ערבה מס' 211 - 4X-JUF

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס יוצר בשנת XXXX
  • המטוס נמכר לחיל האוויר הישראלי, הופעל בטייסת 122? כשהוא נושא את מספר הזנב 211 ואות הקריאה 4X-JUF
  • הוטס לארה"ב להתקנת מערכות אלקטרוניות למשימות מיוחדות
  • לאחר שיצא משירות הועבר לאחסנה בשדה התעופה לוד?
  • נמכר לחיל האוויר של אל סלוודור
  • שופץ בתעשייה אווירית לישראל? כשהוא נושא את אות הקריאה הזמני YS-08N
  • ב-21 בדצמבר 2008 הגיע אל שדה התעופה אילופנגו