Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ניל"י

ניל"י

ניל"י (ראשי התיבות: נצח ישראל לא ישקר, שמואל א', פרק ט"ו פסוק כ"ט) הוא שמו של ארגון שהוקם בשנת 1915 ופעל ביישוב העברי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הארגון, שמנה בשיאו כ-30 חברים, עסק בעיקר בריגול, בניסיון לסייע לצבא הבריטי לכבוש את הארץ מידי האימפריה העות'מאנית. בנוסף לפעילות הריגול, הארגון עסק גם בהברחת כספים מחו"ל ליהודי ארץ ישראל, ובהמשך בניסיונות להשיג הישגים מדיניים. לאחר כשנתיים של פעילות חשפו הטורקים את רשת הריגול. חלק מראשי הרשת נתפסו והוצאו להורג וכמה מאנשיה נשפטו לעונשי מאסר. לאחר תפיסת הרשת הענישו וכלאו הטורקים גם אנשים רבים שכלל לא היו קשורים לפעילותה.

מקור: ויקיפדיה (external link)