Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » משה גבעתי

משה גבעתי

בוגר המכללה לפיקוד ולמטה של צה"ל, בוגר החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, וכן סיים את לימודי העיתונאות באוניברסיטה זו.

בין תפקידיו בצבא: פיקוד על גזרה בחרמון, קצין אג"מ בחטיבה מרחבית בפיקוד הצפון, פיקוד על מחוז דן ועל חטיבה מרחבית ביהודה ושומרון.

חיבר את הספר שלוש לידות בספטמבר.