Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 95

מיסטר מס' 95

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 'הכנף המעופפת'?
  • ב-18 בפברואר 1964 נכנס המטוס לאוסילציה בעת הנמכה. הטייס סגן-משנה? דן בלקין איבד את השליטה במטוס והתרסק.