Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 92

מיסטר מס' 92

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 101?
  • בשנת 1958 הוסב ב'מכון בדק' (לימים תעשייה אווירית לישראל?) למטוס צילום לאחר שהותקנו בו מצלמות לצילום אנכי מתוצרת חברת צייס (דגמים K-17 ו-K-38).
  • בשנת 1962 הפסיק המטוס לשמש כמטוס צילום
  • ב-3 בנובמבר 1970 בעת שהוטס על ידי סגן-משנה? אמיר (קלוריסקי) קדרון?, נכנס הטייס לוורטיגו, צלל לקרקע והתרסק