Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 63

מיסטר מס' 63

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 'הכנף המעופפת'?
  • ב-7 ביוני 1967 נשלח זוג מטוסים מהטייסת לתקיפת שריון מצרי במעבר הגידי. לאחר שהטילו פצצות נפל"ם? והשמידו שני טנקים מצריים נפגע מיסטר מס' 63 של מריו שקד? מאש נ"מ שנורתה לעברו והוא נטש את המטוס וחולץ.

הפלות