Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 62

מיסטר מס' 62

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל על ידי טייסת 101?
  • ב-30 באוקטובר? 1956 אחר הצהרים, הוזנקו שתי שלישיות מטוסי מיסטר אל עבר בסיס חיל האויר המצרי כברית ועוד זוג למעבר המיתלה. המצרים, שגילו את המיסטרים חגים מעל לבסיס, הזניקו מבנה של מטוסי מיג-15, יוסף צוק? הפיל מיג בתותחים. זו הייתה ההפלה הראשונה של הטייסת בעידן הסילון!
  • המטוס הועבר אל טייסת 'הכנף המעופפת'?
  • ב-21 בנובמבר? 1967 בשעה 08:45 החלו סוללות ארטילריה ירדניות באיזור אום שורט להפגיז את כוחות צה"ל מצפון ליריחו. בשעה 10:20 הוזנקו שתי רביעיות של מטוסי ח"א: רביעית אורגאן מטייסת 'הצירעה'? ורביעית מיסטר מטייסת 'הכנף המעופפת'? שמטוסיה היו חמושים בפצצות נאפל"מ. רביעית המיסטרים נכנסה ליעף תקיפה על שיירות ירדניות שנעו על כביש כראמה-שונת נמארין. המטוסים הטילו את פצצותיהם וצלפו על השיירה. עקב אי סדר בבקרה נכנסה לתקיפה גם רביעייה של טייסת 'העמק' ומטוסים משתי הרביעיות כמעט התנגשו זה בזה. בתקיפה זו נפגע מנ"מ מיסטר מס' 62 שהוטס בידי רב-סרן? דוד נבו?, מוביל המבנה של מטוסי טייסת 'הכנף המעופפת'? בעת הקפה מעל אחת מהמטרות. הוא ניסה למשוך לכיוון מערב בפנייה ימנית ונטש את המטוס. המטוס המשיך לטוס בכיוון דרום מערב והתרסק. רק כ-20 דקות לאחר הנטישה הוזנקו 2 מסוקים ומטוס נורד לחפשו אבל למרבה הצער, כשהגיע נבו לקרקע נתפס ונרצח על-ידי מקומיים שירו בו באקדחו שלו.

הפלות

  • ב-30 באוקטובר? 1956 הפיל יוסף צוק? מטוס מיג-15 מצרי מעל בסיס חיל האויר המצרי כברית בתותחים?