Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 60

מיסטר מס' 60

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 101?
  • הועבר אל טייסת 'הכנף המעופפת'?

מיקום נוכחי

  • מוזיאון חיל האוויר הישראלי? חצרים