Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 45

מיסטר מס' 45

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 'הכנף המעופפת'?
  • ב-5 ביוני? 1967 נפל המטוס לאחר שפגע במטוס מיג-21 במהלך יעף צליפה. המטוס נפגע משבר מטוס והתרסק באזור ביר חובייתה ליד האגם המר (ראה להלן).

סיפור האירוע

ביום הראשון למלחמת ששת הימים?, ובמסגרת הגל השני של תקיפות מבצע 'מוקד'?, המריאה מבסיס תל נוף? רביעיית מטוסי מיסטר של טייסת 'הכנף המעופפת'?. את המבנה, שקוד הקריאה שלו בקשר היה "גנדי", הוביל מפקד הטייסת רב-סרן? יהונתן שחר? במיסטר מס' 45?, מספר 2 היה סגן? אברהם גבעון?, מספר 3 סגן? שמואל בן-רום? ומספר 4 סגן? אוריאל קשת?. המטרה הייתה בסיס חיל האוויר המצרי פאיד, והם היו אמורים להגיע אל המטרה בשעה 08:10. המטוסים היו חמושים בפצצות 'אולר חד'? ובנתיקים.

בסיס פאיד בער כולו כתוצאה מתקיפות קודמות של מבנים אחרים של מטוסי חיל האוויר, ולמרות זאת עדיין פעלו שם תותחני הנ"מ. המבנה פנה והגיע לציר המסלול, מטוסיו ירדו לגובה 700 רגל וכשהם טסים במקביל למסלול, הטילו את פצצותיהם. לאחר ההפצצה, דיווח סגן? אוריאל קשת? על תקלת העברת דלק ועזב את המקום. יתר המטוסים ביצעו פנייה של 180 מעלות, פנו חדות וחזרו ליעפי צליפה.

ביעף השלישי צלף יהונתן שחר? על מטוס מיג-21 שהיה מלא בדלק. זה התפוצץ ושחר עבר דרך ההתפוצצות ושבר של המיג פגע במיסטר. תא הטייס התמלא בעשן ובריח חריף. המנוע בער ושחר פנה מזרחה, העיף את החופה וכיבה את המנוע. לאחר מספר שניות היה מעל לאגם המר הגדול ובגובה של 4,000 רגל. הוא דיווח על היפגעותו ומיקומו וניסה לגרור את המטוס מה שיותר מזרחה. לפתע אירעה במטוס התפוצצות והאש הגיעה לתא הטייס. שחר נטש את המטוס הבוער בגובה 1,500 רגל וזה התרסק צפונית לביר חבייתה ליד האגם המר.

זה היה בשעה 08:20, כ-10 דקות לאחר תחילת התקיפה. שחר חולץ רק בשעות הלילה על-ידי מסוק צירעה של טייסת 'מובילי הלילה'?.