Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 35

מיסטר מס' 35

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • ב-26 בפברואר 1971 אירעה למטוס תאונת נחיתה שבמהלכה נפגע. היות ומועד סגירת הטייסת היה קרוב, הוחלט שלא לשקמו.