Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 30

מיסטר מס' 30

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 101?
  • המטוס הועבר אל טייסת 'הכנף המעופפת'?
  • כשיצא משירות הועבר אל בית הספר יוהאנה ז'בוטינסקי להדרכת תלמידי מגמות התעופה שבבית הספר, בעבודה מעשית
  • בשנת 2001 הועבר אל מוזיאון חיל האוויר הישראלי? בחצרים

מיקום

  • המטוס נמצא במוזיאון חיל האוויר הישראלי? בחצרים ונראה שם אחרונה ב-24 באפריל 2008

הפלות