Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 13

מיסטר מס' 13

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 'העמק'
  • ב-1 בינואר 1960 הטיס סגן? אהרן מרקמן את מטוס מיסטר מס' 13 באימון צילום בגובה 28,000 רגל. כתוצאה מתקלה במערכת הדיחוס לא פעל הדיחוס בתא הטייס, וגם מסיכת החמצן ניתקה. הטייס איבד את הכרתו והמטוס צלל בזוית חדה והתרסק למרגלות הר תבור.