Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 10

מיסטר מס' 10

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • הופעל בטייסת 'העמק'
  • ב-5 ביוני? 1967 הוציאה טייסת 'העמק' מבנה לעבר בסיס כברית. המבנה שאותו הוביל רב-סרן? אוהד שדמי?, מפקד הטייסת, המריא מבסיס רמת דוד? בשעה 09:55, נסק לגובה 25,000 רגל ועשה את פעמיו לעבר המטרה. כשהגיעו לשדה משכו וצללו להפצצת חטף על המסלול הראשי. שדמי נוכח לדעת שהוא פגוע והוביל את אנשיו להפצצת המקביל. תוך כדי ההפצצה נחתו במקום שני מטוסי מיג-17. אחד נחת בשלום ואילו השני הלך סביב כשהחלו פצצות המיסטרים להתפוצץ - פנה שדמי אל עבר המיג והתכתש איתו. סרן? עמי גולדשטיין? השלים את יעף ההפצצה ופנה אל עבר המיג, ירה עליו ופגע בו. המיג המשיך לטוס וגולדי ירה בו שוב. מבנה המיסטרים היה קצר בדלק ולכן ניתק מגע וטס הביתה. המיג הצליח לבסוף לנחות אך היה פגוע קשה ולא טס עוד. לזכותו של גולדי נרשמה הפלה.
  • הועבר אל טייסת 'הכנף המעופפת'?

מיקום נוכחי

  • מוזיאון חיל האוויר היראלי? חצרים

הפלות

  • ב-5 ביוני? 1967 הפיל סרן? עמי גולדשטיין? מטוס מיג-17 סורי