Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 83

מיסטר מס' 83

פרטי מטוס

תולדות המטוס

ב-5 בינוני? 1967 יצא המטוס, מוטס בידי סגן? נחום מרחבי? לתקוף את שדה התעופה אל-מאזה בדמשק. המטוס נפגע מפגז נ"מ והתרסק באזור לבנון. נחום מרחבי? הצליח לנטוש את המטוס ונפל בשבי צבא לבנון (ראה להלן)

סיפור האירוע

ביום הראשון של מלחמת ששת הימים?, נשלח מבנה מטוסי מיסטר של טייסת 'העמק' לתקוף את שדה התעופה הסורי אל-מאזה בדמשק. את מטוסי המבנה, שקוד הקריאה שלו בקשר היה "גפרית", הוביל סמ"ט ב' של הטייסת סרן? צבי הס?, מספר 2 היה סגן? דוד לביא?, מספר 3 סרן? אריה דגן?, ומספר 4 סגן? נחום מרחבי? במטוס מס' 83.

כל מטוס היה חמוש בזוג פצצות 250 ק"ג. הם המריאו בשעה 12:50, פנו צפונה וחצו את הגבול אל שטח לבנון. מספר 2 הודיע על תקלת העברת דלק. הוא פנה לאחור וחזר לבסיס. המבנה המשיך להרי מול הלבנון, פנה מזרחה, וכשהגיע לשדה תקף אותו מכיוון דרום לצפון.

לאחר הטלת הפצצות על המסלול, ותוך כדי ירי מסיבי של תותחי הנ"מ שהיו מוצבים שם, ביצעו המטוסים פניה ונכנסו ליעף צליפה ראשון על המטוסים שחנו בשדה.

עם סיום היעף נפגע מיסטר מס' 83 של סגן? נחום מרחבי? מפגז נ"מ והחל לבעור. הוא הודיע בקשר על היפגעותו והמוביל שלח את מספר 3 שהחל ביעף צליפה שני ללוות אותו. סרן? אריה דגן? לא הצליח לראות את המיסטר הפגוע והמשיך ביעף. מרחבי הפנה את מטוסו מערבה.

מנוע המיסטר של מרחבי נדם, והמערכות ההידראוליות ומערכות החשמל קרסו. תא הטייס התמלא עשן ומרחבי החליט לנטוש. הוא הודיע בקשר "משליך חופה", הפעיל את כיסא המפלט וצנח ארצה כשהוא פצוע ברגלו.

במבצעים של טייסת 'העמק' שמעו ברדיו את מה שקרה והזניקו מסוק S-58 שעמד בכוננות בבסיס רמת דוד? לנסות ולאתר את הטייס. לאחר זמן מה חזר המסוק בידים ריקות. מרחבי נפל בשבי הצבא הלבנוני.