Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 16

מיסטר מס' 16

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 'העמק'
  • ב-6 בנובמבר 1961 נהרג סרן? שי אגוזי? כשבסיום הנמכה מבוקרת בלילה פגע מטוס מיסטר מס' 16 בקרקע והתרסק.