Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 09

מיסטר מס' 09

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הגיע לישראל באוגוסט 1956 והועברה לאחסנה עד שנקלט בטייסת 'העמק' כאשר הוקמה בדצמבר 1956. כתוצאה מכך לא הופעל במבצע 'קדש'?
  • המטוס נטל חלק בפעילות מבצעית ענפה לפני מלחמת ששת הימים? ובמהלכה
  • בפברואר 1968 הועבר המטוס אל טייסת 'הכנף המעופפת'?, כאשר טייסת 'העמק' החלה לקלוט את מטוסי ה'עיט'
  • זמן קצר לאחר מכן הוצא המטוס משירות פעיל

מיקום נוכחי

  • מוזיאון חיל האוויר הישראלי?, חצרים

מקורות

אתר מוזיאון חיל האוויר