Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מוסקיטו מס' 2192

מוסקיטו מס' 2192

פרטי מטוס

 • יצרן: (()),בריטניה
 • דגם: PR.Mk.34
 • מס' חיל האוויר הבריטי: TA614
 • מספר מושבים: 2
 • מספר מנועים: 2

תולדות המטוס

 • המטוס קיבל את מספר הזנב הבריטי TA614 והועבר אל בסיס חיל האוויר המלכותי Benson לקראת העברתו לשירות בזרוע האוויר של צבא ארה"ב בבסיס Watton
 • ב-14 במאי 1947 הוכרז כעודפים
 • ב-25 במאי 1955 נרשם תחת אות הקריאה G-AOCN על שמו של Robert Alan Short מ-Thruxton. למטוס הוצאה תעודת כושר אווירי מס' A5468 אך היא לא הוענקה למטוס.
 • באוגוסט 1956 הוכנס המטוס לשיפוץ ב-Hurn
 • ב-29 בנובמבר 1956 בוטל הרישום לאחר שחל עליו הרישום הישראלי 4X-FDL-92 (כך ברישום הרשמי)
 • מאוחר יותר נרשם המטוס תחת אות הקריאה 4X-FDI ושוב תחת אות הקריאה 4X-FDL.
 • לאחר הכנסת המטוס לשירות בחיל האוויר הישראלי - קיבל המטוס את מספר הזנב 2192