Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מוסקיטו מס' 2191

מוסקיטו מס' 2191

פרטי מטוס

 • יצרן:
 • דגם: PR.Mk.XVI
 • מס' יצרן:
 • מס' חיל האוויר הבריטי: NS742
 • מספר מושבים: 2
 • מספר מנועים: 2

תולדות המטוס

 • יוצר עבור זרוע האוויר של צבא ארה"ב
 • ב-14 במאי 1947 הועבר לאדמירלות (Admiralty)
 • ב-18 במאי 1955 קיבל את אות הקריאה G-AOCJ לאחר שנרשם על שמו של Robert Alan Short, Thruxton מ-Thruxton. עבור מהטוס הוכנה תעודת כושר טיסה מס' A5464 שלבסוף לא הוצאה לו.
 • באוגוסט 1956 הועבר לשיפוץ בBournemouth, שב-Hurn
 • באוגוסט 1956 נרשם המטוס בישראל תחת אות הקריאה 4X-FDE. המטוס הוכנס לשירות בחיל האוויר הישראלי תחת מספר הזנב 2191
 • ב-10 באוקטובר 1956 בוטל הרישום הבריטי לאחר מכירת המטוס לישראל