Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מוסקיטו מס' 2130

מוסקיטו מס' 2130

פרטי מטוס

  • יצרן:
  • דגם:
  • מס' יצרן:
  • מס' ייצור:
  • מספר מושבים: 2
  • מספר מנועים: 2

תולדות המטוס

  • ב-15 באפריל? 1956 יצא מטוס מוסקיטו מס' 2130 מטייסת 'העמק' לטיסת אימונים בתקיפת מטרות קרקע וניווט בגובה נמוך. במהלך אחד התמרונים, באזור שבין מושב שפיר לקיבוץ עין-צורים, נכנס הטייס, סגן? דן שטהל? ז"ל, לפנייה חדה ומטוסו נכנס לסיחרור. הוא ניסה לייצב את המטוס והצליח לעשות זאת בגובה 400 רגל, ואז נכנס המטוס לסיחרור נוסף. המטוס פגע בקרקע, והטייס נהרג.