Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מבצע 'בוקסר'

מבצע 'בוקסר'

מבצע 'בוקסר 1', היה הראשון בסידרת מבצעים שנועדו להפעיל את חיל האוויר כ"ארטילריה מעופפת" על-מנת לשבור את המצרים ולהביא לסיומה של מלחמת ההתשה?.

מטוסי חיל האוויר הופעלו כנגד מגוון מטרות ובהן:

  • תקיפת סוללות הטילים בג'מיל ובאל-חפיר על-ידי מטוסי 'עיט'
  • תקיפת חניונים ומוצבים מצריים על-ידי מטוסי מיסטר, סופר-מיסטר, ווטור ואוראגן

בין התקיפות, הזניקו המצרים מטוסי סוחוי-7 ומיג-17, שלוו על-ידי מטוס מיג-21, לתקיפת מוצבי צה"ל בגזרה. מטוסי שחק של טייסת 101? הפילו שני מטוסי מיג-17 ואת מטוס המיג-21, אך שני מטוסי 'שחק' נפגעו במהלך קרב האוויר, וטייסיהם נאלצו לנטוש.

במהלך אותו יום הפילה סוללת הוק, שהגנה על מפקדת הגזרה באום-חשיבה, שני מיגים נוספים שקרבו לאזור.