Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 60

יסעור מס' 60

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1972 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4026S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • ב-20 בינואר 1973 נמסר לחיל האוויר הישראלי בסידרת היסעורים השלישית (סדרה ג') וקיבל את מספר הזנב 360. המסוק הופעל במסגרת טייסת 'דורסי הלילה'? ולאחר פתיחת גף יסעור בטייסת 'מובילי הלילה'? הועבר המסוק אל הטייסת האחות.
  • ב-10 במאי 1977 השתתפו מסוקי יסעור בתרגיל של חטיבת הצנחנים שכלל הטסת כוחות. במהלך התרגיל נשא המסוק, מלבד צוות הטיסה, שישה אנשי צוות אוויר מטייסות שונות שהשתתפו בתרגיל כחלק מקורס מדריכי טיסה, ורובה (44 איש) של פלוגת לוחמים מגדוד 890. דקות אחרי איסוף הלוחמים למסוק, פגע המסוק בגבעה נמוכה, התרסק ונשרף. כל 54 אנשי צוות האוויר והצנחנים נהרגו במקום. האסון, המוכר גם בשם אסון ה-'נון דלת', שהיה הכבד ביותר עד אז בתולדות חיל האוויר (וגם כיום האסון בעל מספר הנפגעים הרב ביותר לכלי טייס אחד), הביא להקמת ועדת חקירה ולאחר מכן למינוי שופט חוקר. השופט, דב לוין ז"ל, הטיל את האחריות על קברניט המסוק, סרן משה (מושיקי) ויטנר? ז"ל, בשל טיסה נמוכה שחרגה מהוראות. במהלך החקירה נתגלו ליקויים רבים באופן הפעלת המסוקים בתרגיל, וביניהם טיסה במשקל גדול מהמותר ושלא על-פי הוראות יצרן, חוסר תאום גבהים בין מבני המסוקים, ועוד. מפקד הטייסת הועמד לדין בשל התרשלות במתן התדריך ללוחמיו וטיסה אסורה במסוקו שלו.