Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 67

יסעור מס' 67

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1973
  • ב-8 בפברואר 1973 נרשם המסוק על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה הזמני N4029S בעת ביצוע טיסות הניסוי
  • ב-11 בדצמבר 1973 נמסר לחיל האוויר הישראלי, נקלט בטייסת 'מובילי הלילה'? וקיבל את מספר הזנב 367
  • ב-9 במרץ 1973 בוטל אות הקריאה האמריקאי לאחר שהמסוק יוצא למדינת ישראל
  • בליל ה-22 באפריל 1990 השתתף יחד עם מסוק יסעור מס' 55? בתרגיל שיתוף פעולה עם כוחות מגדוד 202 של הצנחנים - תרגיל ששילב הנחתת כוחות וטיסת ניווט. דקות לאחר שהורידו כיתת צנחנים, ובמהלך טיסת הניווט, עת שטסו במבנה מכונס ממזרח לציר אלון, פגעו להבי הרוטור של אחד המסוקים בזנבו של המסוק השני. המסוקים התנגשו וצנחו בוערים למרגלות בסיס התותחנים הסמוך מבוא שילה. בתאונה נהרגו שבעת אנשי הצוות: אלוף-משנה? חגי קושט? וסרן? (מיל') אילן קאופמן?, טייסי המסוק המוביל, והמכונאים המוטסים רס"מ גדעון חנון? ורב-סמל? ירון חדד?; רב-סרן? שי צפוני? וסרן? נמרוד פסחי?, טייסי מס' 2, והמכונאי המוטס רב-סמל? גורן מרדכי?. סרן? נמרוד פסחי? חולץ פצוע אנושות מהמסוק, ונפטר בבית החולים.
  • ב-5 ביוני 1990 הוצא המסוק משרות