Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 63

יסעור מס' 63

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4220S לביצוע טיסות הניסוי
  • בשנת 1975 הועבר לרשות חיל האוויר הישראלי והוקצה לו מספר הזנב 563
  • בשנת 1997 הוסב במסגרת פרוייקט יסעור 2000? ומספר הזנב שלו שונה ל-063