Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 62

יסעור מס' 62

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4052S לביצוע טיסות הניסוי
  • באוקטובר 1975 הועבר לידי חיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 562
  • ביולי 1997 הושבח במסגרת פרוייקט יסעור 2000? ומספר הזנב שלו שונה ל-062