Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 57

יסעור מס' 57

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1972
  • המטוס נרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4025S לביצוע טיסות הניסוי
  • ב-30 בנובמבר 1972 נמסר המסוק לחיל האוויר הישראלי והופעל בטייסת 'דורסי הלילה'? וקיבל את מספר הזנב 357
  • ב-4 בפברואר 1997 פגע המסוק במסוק יסעור מס' 03? מעל הישוב שאר ישוב, באירוע המוקר לציבור כאסון המסוקים. בתאונה נהרגו כלל נוסעי המסוקים - אנשי צוות אוויר ו-65 חיילים מזרועות היבשה.