Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 48

יסעור מס' 48

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4044S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • באוקטובר 1975 נמסר המסוק לחיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 548
  • במאי 1997 הושבח במסגרת פרוייקט יסעור 2000? ומספר הזנב שלו שונה ל-048
יסעור מס' 48 לפני הסבתו ל'יסעור 2000'