Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 40

יסעור מס' 40

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4012S לביצוע טיסות הניסוי
  • במאי 1975 הועבר לידי חיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 540
  • ב-10 במאי 2000 נמסר חזרה לחיל האוויר לאחר שהסתיימה הסבתו ליסעור 2000? והמסוק מוספר מחדש תחת מספר הזנב 040