Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 38

יסעור מס' 38

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4011S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • במאי 1975 הועבר לידי חיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 538
  • קיימת טענה שהמסוק נשא במשך תקופה מסויימת את מספרי הזנב 138 ו-238
  • ביולי 1996, הושבח המסוק במסגרת פרוייקט יסעור 2000? ומוספר מחדש במספר הזנב 038