Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טייסת 105

טייסת 105

כינוי

 • טייסת העקרב

תולדות הטייסת

 • ב-20 באוגוסט 1950 הוקם גף אימונים מבצעיים בטייסת 101?, גף שהורחב וזכה לכינוי טייסת 'העקרב'. יעודו של הגף היה קורס אימון מבצעי.
 • בדצמבר 1950 החלה הטייסת לפעול בבסיס רמת דוד?, כשסד"כ מטוסיה כולל כ-20 מטוסי ספיטפייר שהועברו אליה מטייסת 'הקרב הראשונה', לאחר שזו האחרונה החלה לקלוט את מטוסי המוסטאנג. למפקדה הראשון של הטייסת מונה סרן? מנחם בר?.
 • בשנת 1956 החלה הטייסת לקלוט את מטוסי המוסטאנג מטייסת 107?. עם קליטתם שונה ייעודה של הטייסת לטייסת קרב מבצעית ובסך-הכל קלטה הטייסת כ-20 מטוסי מוסטאנג.
 • במבצע 'קדש'? השתתפה הטייסת בהפצצות מתחמים, סיוע לכוחות קרקע, תקיפות חי"ר ושריון. בקרבות איבדה הטייסת שלושה מטוסים. מפקד הטייסת רב-סרן? משה תדמור? נהרג כשמטוסו הופל מאש נ"מ.
 • ב-20 בינואר 1957 נסגרה הטייסת וכל מטוסיה הועברו לטייסת 'הכנף המעופפת'? (כיום טייסת 'מגיני הדרום').
 • ב-20 באוגוסט 1958 נפתחה הטייסת מחדש בבסיס חצור?, לקליטת מטוסי הסופר-מיסטר מתוצרת צרפת. המטוס החדש נחשב למתקדם מסוגו והיה הראשון בחיל-האוויר שעבר את מהירות הקול בטיסה אופקית. עד הגעת מטוסי השחק (מיראז') בשנת 1962, היתה טייסת "העקרב" טייסת היירוט הראשית בחיל.
 • במלחמת ששת הימים? השתתפה הטייסת בתקיפת שדות-תעופה ומתקנים חיוניים, סיוע לכוחות קרקע ובמשימות אוויר- אוויר. הטייסת הפילה חמישה מטוסי אויב (כולם במסגרת מבצע 'מוקד'?) ופגעה ב-55 מטוסים על הקרקע. תשעה ממטוסי הטייסת הופלו, שישה טייסים נהרגו וטייס אחד נפל בשבי.
 • במהלך מלחמת ההתשה? ביצעה הטייסת בעיקר משימות אוויר-קרקע. בין המבצעים בהם נטלה חלק היו מבצע 'תופת'? בכראמה, כיבוש האי שדואן ומבצע 'בוקסר'.
 • בקיץ 1968 הוסבה הטייסת למטוסי "סער".
 • במלחמת יום הכיפורים? עסקה הטייסת בעיקר במשימות סיוע בחזית תעלת סואץ. משימות נוספות בהן עסקה כללו תקיפת סוללות טק"א (טילי קרקע-אוויר), הגנת שטח, פיזור מוץ והנרות בלילה.
 • ב-1975, לאחר שארה"ב סיפקה לישראל 25 מטוסי קורנס (פאנטום) נוספים, הוחלט כי הטייסת תוסב למטוסים החדשים. וכך הפכה לטייסת הקורנס החמישית בחיל האוויר.
 • עיקר פעילותה של הטייסת במלחמת שלום הגליל? היתה בתקיפת טק"א ובסיוע לכוחות היבשה. בגלגולה הנוכחי כטייסת קורנס נזקפה לזכותה הפלה אחת במלחמה, שהיא גם ההפלה היחידה של מערך הקורנס במלחמה זו.
 • ב-6 בינואר 1988, בעקבות שינוי היערכות בחיל האוויר, נסגרה הטייסת ומטוסיה פוזרו בטייסות הקורנס הנותרות.
 • ב-24 בדצמבר? 1991, נפתחה הטייסת מחדש כטייסת 'ברק II'. מחצית מהברקים בטייסת היו דו-מושביים והנוף האנושי של הטייסת כלל גם נווטים, בדיוק כפי שהיה בגלגולה הקודם כטייסת קורנס. פחות משנה לאחר שהוקמה, ביצעה הטייסת את תקיפתה הראשונה בלבנון. כמו כן, לקחה הטייסת חלק גם במבצע 'ענבי זעם'? ומבצע 'דין וחשבון'?.
 • במהלך מלחמת לבנון השנייה? השתתפה הטייסת במשימות אוויר-אוויר, אוויר-קרקע וצילום. נוסף על אלו, נטלה הטייסת חלק פעיל בציד משגרי הרקטות, השמדת תשתיות חזבאללה ותקיפת מטרות מחבלים כחלק מהסיוע לכוחות הקרקע. כמו כן, הטייסת השתתפה במשימות לשיבוש ירי הרקטות לעבר ישראל.
 • במהלך מבצע 'עופרת יצוקה'? תקפה הטייסת מטרות חמא"ס ונטלה חלק פעיל במשימות תקיפה של משגרי רקטות.