Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טייסת 'מגע הקסם'

טייסת 'מגע הקסם'

 • טייסת 'מגע הקסם' הוקמה בשנת 1980 בבסיס פלמחים?. הטייסת הוקמה כטייסת המסק"ר השנייה והפעילה את מסוק הקרב 'להטוט' (דיפנדר).
 • בשנת 1982 לקחה הטייסת חלק מרכזי במלחמת 'שלום הגליל'? והשתתפה בגיחות רבות, תקיפות וסיוע לכוחות הקרקעיים.
 • בשנת 1984 עברה לבסיס רמון
 • בשנת 1990 עברה לבסיס רמת דוד?
 • ב-1990 נוסדה מגמת מתקדם מסק"ר (מסוק קרב) במסוקי הלהטוט וחלק ממסוקי הטייסת הועברו אל בית הספר לטיסה?
 • במשך כל שנות שהיית צה"ל בלבנון - עסקה הטייסת בפעילות אינטנסיבית בלבנון, בבטחון שוטף
 • במסגרת מבצע 'דין וחשבון'? תקפה הטייסת מתקני חזבאללה ומטרות מחבלים בדרום לבנון.
 • בשנת 1994, נסגר מערך מסוקי הלהטוט בחיל האוויר ואיתו גם טייסת 'מגע הקסם'.
 • במרץ 1995 שבה הטייסת לבסיס רמון, שם הוקמה מחדש, כטייסת מסוקי הקרב פתן (אפאצ'י).
 • בשנת 1996 השתתפה הטייסת במבצע 'ענבי זעם'? בדרום לבנון
 • בשנת 1998, במסגרת מבצע 'כיפה אדומה'? בלבנון, ביצעה הטייסת את הסיכול הממוקד הראשון שלה.
 • הסיכול הממוקד הלילי הראשון בוצע בשנת 2001.
 • משנת 2000 ועד 2006, עסקה הטייסת בעיקר בפעילות בטחון שוטף, כאשר מערך המסק"ר עבד בצמוד לכוחות הקרקעיים במבצעים ופעולות. בשנים אלו נרשמו לזכותה של הטייסת מאות גיחות מבצעיות בסיוע לכוחות קרקעיים ביהודה, שומרון ורצועת עזה.
 • בשנת 2006 השתתפה הטייסת במלחמת לבנון השנייה?
 • בשנת 2009 השתתפה במבצע 'עופרת יצוקה'?

משימותיה העיקריות של הטייסת כיום הן מתארי השתתפות עם כוחות חי"ר, הגנת שמי המדינה, בטחון שוטף ותקיפות.