Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » חברת Skyline

חברת Skyline

חברת תעופה ניגרית שהוקמה על ידי חברת ארקיע שאף החזיקה ב-30% מהבעלות בחברה.

החברה, קמה בלגוס, ניגריה, בחודש מרץ 1993 והחלה את פעילותה בחודש יוני 1999 משדה התעופה Port Harcourt.

החברה מפעילה טיסות שכר וטיסות סדירות אל יעדים שונים בניגריה.

בראשית דרכה הפעילה החברה 5 מטוסי DHC-7 שהוחכרו מחברת ארקיע. מטוסים אלו הוחזרו אל ישראל בשנת 2003.

  • De Havilland Canada DHC-7-102 - 4X-AHA? - הופעל תחת אותות הקריאה 5N-BDB ו-5N-BDS
  • De Havilland Canada DHC-7-102 - 4X-AHC? - הופעל תחת אות הקריאה 5N-BDT
  • De Havilland Canada DHC-7-102 - 4X-AHD? - הופעל תחת אותות הקריאה 5N-EMR
  • De Havilland Canada DHC-7-102 - 4X-AHL? - הופעל תחת אותות הקריאה 5N-EMP
  • De Havilland Canada DHC-7-102 - 4X-AHM? - הופעל תחת אותות הקריאה 5N-SKA

בשנת 2005 הפעילה החברה מטוס Dornier 228-100 בודד