Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » חברת תלם תעופה דישון וריסוס מהאוויר

חברת תלם תעופה דישון וריסוס מהאוויר

תלם תעופה בע"מ הוקמה בשנת 2005 כחברה ייעודית למתן שירותי ריסוס וכיבוי מהאוויר תוך הקפדה מירבית על שמירת איכות הסביבה.

החברה מספקת שירותי ריסוס והדברה, דישון, וכל שירות אחר לחקלאים שמבוסס על פיזור מהאוויר, כמו כן מתמחה החברה בכיבוי אש מהאוויר.

מטרת החברה לקדם מקצועית את הענף, לשפר את כלכליות השירות עבור החקלאים ולהגביר את השימוש במטוסי ריסוס בחקלאות רגילה, בחקלאות אורגנית ובכיבוי אש.

רשימת הלקוחות של החברה כוללת ארגונים גדולים כגון: קקן קיימת לישראל והקרן לכיבוי שריפות, מועצת הצמחים, מושבי הנגב, חברה לחקלאות גליל עליון, מי החולה כמו כן לקוחות קטנים רבים וגד"שים של קיבוצים. בין הלקוחות מגדלים רבים המייצאים לחו"ל ונדרשים לעמידה בתקנים מחמירים.

החברה פועלת משני בסיסים אזוריים – שדה תעופה תימן? בדרום ומנחת מגידו? בצפון, כאשר משרד המבצעים הראשי של החברה ממוקם בשדה תימן? ושלוחתו הצפונית נמצאת במנחת מגידו?. החברה משרתת לקוחות בפריסה רחבה מאצבע הגליל ועד הנגב.

כיבוי שרפות מהאוויר

מטוסי חברת תלם משמשים, גם, כמטוסי כיבוי מהאוויר. חלקה של תלם מרכזי וללא תחליף במתן תשובה לכיבוי שרפות במקומות שאינם נגישים לרכבי כבוי כגון:

  • יערות
  • ואדיות עמוקים
  • פארקים לאומיים
  • שטחי מרעה
  • הגנה על בתי תושבים.

מטוסים וטייסים

החברה מפעילה שישה מטוסי ריסוס, הנושאים רישוי ישראלי ומתוחזקים בכפוף לפיקוח הרשות לתעופה אזרחית.

לחברה שמונה טייסים בפעילות מלאה בעלי ניסיון בתעופה חקלאית של אלפי שעות.

לאחרונה רכשה החברה את מטוס שישי ומכשירה שני טייסים נוספים.

הקפדה על איכות הסביבה

כמדיניות וכתשובה לדרישות המחמירות ביותר של השוק האירופאי המשותף לקליטת תוצרת חקלאית מהארץ, פועלת תלם תעופה על פי התקנים המחמירים ביותר של איכות הסביבה.

בבסיסי החברה הוקמו מתקנים לשטיפה וטיפול בבוצה, הוקמו עמדות שינוע לחומרים רעילים והחברה פועלת בהתאם לרישיונות הטיפול ברעלים ובפיקוח המשרד לאיכות הסביבה. חברת סילון אקולוגיה בע"מ מספקת לתלם תעופה שירותי הנדסה לנושאי איכות הסביבה וטיפול בשפכים תעשייתיים. החברה מפעילה מתקנים מתקדמים מיוחדים לסילוק החומרים הרעילים מהתשטיפים בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה.

צי מטוסי החברה

מקורות