Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » דן בלקין

דן בלקין

נולד ב-1 באוגוסט 1941 בתל-אביב לדוד ורחל. לאחר שסיים את לימודיו בבית-ספר תיכון בגבעתיים למד שנה אחת בפקולטה למתמטיקה ולפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים. עסק בהדרכת-נוער. משכיל ואמיץ, בעל מצפון ומשמעת; פשטותו וחיוכו השרו בטחון בלב.

גויס לצה"ל באוגוסט 1959. בשאפו לגבהים הצטרף לחיל האוויר. הגיע לדרגת סגן?. דאגתו לזולת ואהבתו לאחיו קיננו בו, ולתפקידיו היו נתונים לבו ונפשו.

ביום ה' באדר תשכ"ד (18.2.1964) המריא במיסטר מס' 95 של טייסת 'הכנף המעופפת'? ולקראת הנחיתה - במהלך ההנמכה - נכנס המטוס לאוסילציה והתרסק.

דן הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. הניח אשה.

ביער הטייסים אשר במודיעין ניטעה חורשה על-שמו של דן. לצד כביש 443 ניצב גלעד לזכר דן בלקין.