Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » דגמי מטוסים

דגמי מטוסים

מדור זה לא יעסוק בבניית דגמי מטוסים, בטיפים לבנייתם, או בחנויות ומקומות רכישה. ישנם מאות אתרי אינטרנט בארץ ובעולם המיועדים לכך.

אנו נתעד במדור בתמונות ובמידע, את אותם הדגמים מפלסטיק ומנייר, שבנו בוני דגמים בארץ ובעולם ונושאם המשותף: חיל האוויר הישראלי.

המדור יחולק בשלב זה למדורי משנה, דגמי פלסטיק ודגמי נייר. כל מדור שכזה יכיל תמונות הממוינות לפי דגם המטוס.

אלו מבין קוראינו הבונים דגמים כאלו, מוזמנים לשלוח אלינו תמונות שלהם בלווית פרטים כמו קנה המידה, יצרן הדגם, מתי נבנה הדגם, וכמובן פרטים אישיים מזהים. אנחנו נדאג לפרסמן במדור המתאים.

דגמי פלסטיק?

דגמי נייר