Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » דב סער

דב סער

דב סער הוא בוגר המחזור הראשון של הפקולטה להנדסה אווירונאוטית בטכניון (1958). לאחר שירותו כמהנדס במחלקת ציוד בחיל האוויר, הצטרף בשנת 1963 לתעשייה האווירית ומילא במשך השנים תפקידים הנדסיים וניהוליים בכירים. הוא עמד בראש פרויקט הערבה ובראש פרויקט מטוסי מנהלים (ווסטווינד ואסטרה), שימש כסגן מנהל מרכז הנדסה, ניהל את המפעל לייצור מטוסים אזרחיים, ולאחר מכן כיהן במשך יותר מארבע שנים כמנהל מרכז הנדסה.

מאז פרישתו לגמלאות בסוף 1993 הוא משמש בהתנדבות כיועץ לפיתוח כלי-טיס בחטיבת כלי-טיס אזרחיים של התע"א.

דב סער כיהן כיו"ר הוועד הארצי של האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל?

במשך 12 שנים (ממארס 1995 עד פברואר 2007).

החליף אותו בתפקיד היו"ר מאיר פדר, שכיהן עד יוני 2009.

מקורות