Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » באופן סימלי

באופן סימלי

"באופן סימלי" הינו מדור הסמלים של האתר שלנו.

במדור זה יוצגו כל סוגי הסמלים שבשימוש בחיל האוויר, סמלים היסטוריים שהיו בשימוש בעבר וכל הסמלים הקשורים בחיל האוויר ובמטוסיו. נתחיל עם הסמלים שברשותנו - ובהמשך נעדכן את המדור ככל שיתקבל מידע ותמונות מצוות חוקרי האתר.

אנא עיקבו אחרי העידכונים והתוספות ושלחו צילומים או סריקות של סמלים שנמצאים באוספיכם - שיוכלו להשלים את החסר במדור.

נשמח אם המדור יתפתח לכדי קהילת אספנים. קוראים המעוניינים ליצור קשר עם אספני סמלים אחרים בארץ ובעולם לצורך החלפת סמלים ומידע מוזמנים ליצור קשר איתי (ניתן לעשות זאת בתפריט יצירת קשר?). באישורכם - נרכז את השמות וכתובות הדוא"ל או מספרי הטלפון שלכם - ונסייע לכם ביצירת הקהילה.

  • דרגות?
  • עיטורי גבורה
  • אותות מערכה?
  • אות המופת בטיסה?
  • כנפי הזהב?
  • סמלי טייסות, בסיסים ויחידות?
  • סמלי מערכים?
  • סמלי מערכות, חימוש ומטוסים?