Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אנדרטאות הכוללות חלקי מטוסים

אנדרטאות הכוללות חלקי מטוסים

אנדרטאות

חורשות הנצחה

  • חורשה לזכר צוות מטוס הסטרטוקרוזר?
  • חורשה לזכר יצחק עופר ("במבי"?)

כיכרות

  • כיכר בבאר שבע ע"ש אילן רמון?