Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אורי קידר

אורי קידר

בן יעקב ויפה. נולד ביום י"ב בשבט תש"ד (6.2.1944) בקיבוץ אלונים. אביו היה מראשוני הכורמים במשק ובמשך שנים רבות מרכז הענף.

אורי למד בבית-הספר באלונים וסיים את י"ב כיתותיו. אורי היה חבר בתנועת "הנוער העובד והלומד" ועסק בהדרכת-הנוער במשק.

לצה"ל גויס אורי בנובמבר 1963 והוצב לחיל האוויר ולאחר שסיים את שירותו חתם לשירות קבע. אולם הוא לא הספיק לשרת הרבה כי ביום ז' בתמוז תשכ"ז (ה-15 ביולי 1967) נפל בשעת מילוי תפקידו.

הניח אישה, אשר לקח לו כתשעה חודשים לפני נפלו. הובא למנוחת-עולמים בקיבוצו.

מפקד-הבסיס שלו, במכתב-התנחומים למשפחתו, ציין את בגרותו של אורי, ש"היה נגיד מושלם של מפקדת החניכים ו'יצר' את יראת-הכבוד אליו תוך פעילות אשר בבית-הספר לא ידע כמותו. לעתים נטל על עצמו משימות שעוררו דאגה להצלחתו בקורס הטיס. אורי ידע להצטיין בלימודי הקרקע ובטיסה" - והיה בין המצטיינים בסיימו את הקורס לטיס. המפקד מספר במכתבו כי פגש בו בקורס למדרכי-טיסה ותוך זמן קצר לאחר-מכן ראה אותו נוטל עליו תפקידים נכבדים שם "ותוך כך ידע גם לשמור על רמתו ויחסיו לטיסה הקרבית שלו". המפקד מספר כי במלחמת ששת הימים? לקח חלק נכבד בתקיפת שדות-התעופה ומוצבי-האויב וזכה לקחת חלק באחד הקרבות המזהירים של עמו.

הנצחה

  • חוברת הנושאת את שמו ("אורי") הוצאה לאור
  • בחוברת-זכרון "אשר נפלו במלחמה" של הקיבוץ המאוחד הועלה זכרו
  • בילקוט עזבונם של הבנים שנפלו במערכות-ישראל - כרך ד' של "גוילי אש" הובא מעזבונו