Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אהרן מרקמן

אהרן מרקמן

בן חיים ורחל, חברי כפר-גלעדי. נולד ביום ד' באדר תרצ"ו (27.2.1936) בתל-אביב.

גויס לצה"ל בפברואר 1955. שמונה חדשים שירת כצנחן אולם כיבוש-האויר קסם לו ולמרות כל הקשיים שהיו צפויים לו נרשם לקורס-טיס.

אחרי סיימו את הקורס שימש כטייס וכמדריך בבית הספר לטיסה?. ידע את האחריות הרבה בתפקידו ועם רכישת-נסיון הלך ועלה בדרגה ועשה את כל מעשיו מתוך בטחון עצמי. לבסוף הגיע לדרגת סגן.

ב-1 בינואר 1960 הטיס את מטוס מיסטר מס' 13 באימון צילום בגובה 28,000 רגל. כתוצאה מתקלה במערכת הדיחוס לא פעל הדיחוס בתא הטייס, וגם מסיכת החמצן ניתקה. הטייס איבד את הכרתו והמטוס צלל בזוית חדה והתרסק למרגלות הר תבור.

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר-גלעדי